TRƯỜNG MẦM NON CẨM SƠN TỔ CHỨC KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TRẺ CUỐI NĂM 2023-2024

Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2023 - 2024, Trường Mầm non Cẩm Sơn tổ chức đánh giá, khảo sát chất lượng trẻ cuối năm 2023 – 2024 Tham gia đánh giá khảo sát chất lượng trẻ có các đồng chí trong ban giám hiệu nhà trường, Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn. Mục đích của đợt khảo sát trẻ nhằm đánh giá sự phát triển của trẻ theo yêu cầu cần đạt của mục tiêu giáo dục từng độ tuổi qua các lĩnh vực phát triển

TRƯỜNG MẦM NON CẨM SƠN TỔ CHỨC KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TRẺ CUỐI NĂM 2023-2024
TRƯỜNG MẦM NON CẨM SƠN THAO GIẢNG HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2023-2024
Hội Thi Bé khỏe- Bé tài năng cấp huyện. Năm học 2023-2024
Khách hàng đang Online: 1
Tổng số truy cập: 16328